Συζήτηση και απόψεις για τη διαφθορά: τα αποτελέσματα μιας έρευνας για την κατασκευή ενός φαινόμενου

Written by Έφη Λαμπροπούλου on .

There are no translations available.

Social corruptionΗ διαφθορά δεν είναι ούτε ζήτημα ηθικής ούτε εμπεδωμένων συμπεριφορών. Είναι το αποτέλεσμα σοβαρών κοινωνικών ή οργανωτικών προβλημάτων για τα οποία δεν μπορεί να υπάρξει ‘μία λύση’. Για να είναι επιτυχημένες οι όποιες στρατηγικές καταπολέμησης του φαινομένου πρέπει να συνδέουν πολλά περισσότερα στοιχεία, όπως σε ποιο βαθμό κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο μιας καλής διακυβέρνησης, τις οποίες η πλειονότητα των ερωτώμενων εξήρε, μπορούν να ανατρέψουν τις ισορροπίες ‘διεφθαρμένων πρακτικών’; Πόσο σημαντικές είναι οι άτυπες δομές, τα κοινωνικά δίκτυα και ο κορπορατισμός στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων; Ποιος είναι ο ρόλος των διεθνών οργανισμών στην καταπολέμηση της διαφθοράς; Ποια είναι η συμβολή των πολυεθνικών εταιρειών στην ενθάρρυνση ή τον περιορισμό του φαινομένου;

Στο παρόν κείμενο εκτίθενται συνοπτικά τα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας που διεξήχθη με θέμα ‘Η πολιτισμική διάσταση της διαφθοράς – η σημασία των κοινωνικών αντιλήψεων για τη διαφθορά στην πρόληψή της’. Αφετηρία της έρευνας ήταν η υπόθεση ότι οι διαφορετικές αντιλήψεις για τη διαφθορά οι οποίες προσδιορίζονται από τις γενικότερες συνθήκες μιας χώρας, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη θεματοποίηση του προβλήματος σ’ αυτήν και κατ’ επέκταση την επιτυχία οποιωνδήποτε μέτρων ελέγχου του.Η έρευνα δεν εξέτασε τη φύση της διαφθοράς, αλλά τις αντιλήψεις γι’ αυτήν εκπροσώπων της πολιτικής, της δημόσιας διοίκησης, των φορέων απονομής δικαιοσύνης και επιβολής του νόμου ως υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων, σε συνδυασμό με τις απόψεις μη κυβερνητικών οργανώσεων, εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της οικονομίας στις συμμετέχουσες χώρες. Το κείμενο με τα συνοπτικά αποτελέσματα της έρευνας μπoρείτε να δείτε εδώ.

Newsletter

Sign up to our newsletter.