Άρθρα

Αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων στη φορολογική διοίκηση

Συντάχθηκε απο τον/την Π. Κατσιμάρδος, Κ. Μπούας on .

TaxPayerΗ εκδήλωση της σφοδρής δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα στα τέλη του 2009, ανέδειξε ως ύψιστη προτεραιότητα τον εξορθολογισμό της φορολογικής πολιτικής και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των φορολογικής διοίκησης. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η αύξηση των δημόσιων εσόδων μέσω της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, τέθηκε στο επίκεντρο των προγραμματικών δηλώσεων όλων των κυβερνήσεων, έως και σήμερα. Ποια ήταν όμως τα αποτελέσματα της πολιτικής που ακολουθήθηκε τα τελευταία 4 σχεδόν χρόνια σχετικά με τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης;

Οι συγγραφείς της εν λόγω μελέτης επιχειρούν να αναλύσουν και να τεκμηριώσουν την εκτίμηση πως οι μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της φορολογικής διοίκησης δε διαφέρουν από τη συνολική εικόνα που παρουσιάζει η πορεία των διαρθρωτικών αλλαγών καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης. Η Ελλάδα βρέθηκε στην ανάγκη «μεταρρύθμισης υπό πίεση» της φορολογικής διοίκησης. Η πίεση από κινητήριος μοχλός των μεταρρυθμίσεων γρήγορα μετατράπηκε σε ανασταλτικό παράγοντα. Οδήγησε σε μια κοντόφθαλμη οπτική και αντιμετώπιση του προβλήματος η οποία με την σειρά της οδήγησε στην αναπόδραστη παραγωγή αναποτελεσματικών πρακτικών και συνεπώς αναποτελεσματικών λύσεων. Παρά τα επιμέρους και αποσπασματικά “quick wins” προκειμένου να ικανοποιηθούν τα μνημονιακά χρονοδιαγράμματα και να τροφοδοτηθεί ο επικοινωνιακός μηχανισμός με «επιτυχίες», η συνολική εικόνα που προκύπτει, καταμαρτυρά την αδρανοποίηση των ουσιαστικών και μεγάλων αλλαγών, την αδυναμία ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του φορολογικού μηχανισμού με την ευθύνη μάλιστα να επιμερίζεται μεταξύ του ελληνικού πολιτικού συστήματος και των εκπροσώπων της Τρόικα. Δείτε τη μελέτη εδώ.

Looking for Ariadne’s Thread:Greece’s Public Service Workforce in Transition

Συντάχθηκε απο τον/την Karkatsoulis,Pattakos,Stefopoulou on .

ariadneAccording to Greek mythology, Theseus, a young Athenian, volunteered to slay the Minotaur creature housed within the Cretan labyrinth. Worried he would be hurt and unable to find his way out, Ariadne, the daughter of King Minos, gave Theseus a ball of thread so he would be able to retrace his path out of the labyrinth. Today, we refer to “Ariadne’s Thread” as finding the common thread or solution to a complex problem.
Famously known as the birthplace of Western civilization and the “cradle of democracy,” Greece provides the setting for powerful and meaningful myths. It is against this backdrop that Greek public administration finds itself today. But, its public service workforce remains trapped within a labyrinth of its own making, with no Theseus to come to the rescue and no Ariadne to help guide the way out. Much like the Cretan labyrinth, there appear to be multiple ways of proceeding and no simple, straightforward solution. All available routes must be examined. Read the full article here. Initially published in PA Times.

Το Μνημόνιο ως εργαλείο πολιτικής

Συντάχθηκε απο τον/την Πέτρος Κατσιμάρδος, Κωνσταντίνος Μπούας on .

clipsΤο Μνημόνιο ως εργαλείο πολιτικής: Το «Μνημόνιο» και οι «μνημονιακές» πολιτικές μονοπωλούν τα τελευταία χρόνια το δημόσιο πολιτικό και επιστημονικό διάλογο προκαλώντας οξύτατες αντιπαραθέσεις. Ωστόσο, η αντιπαράθεση έχει περιοριστεί στην πολιτική-ιδεολογική διάσταση του Μνημονίου. Η στάση υπέρ ή κατά του Μνημονίου προσδιορίζεται εν πολλοίς από την αποδοχή ή μη της φιλελεύθερης οικονομικής και πολιτικής θεώρησης η οποία το διέπει. Παρά το γεγονός ότι οι απόψεις των υποστηρικτών και των πολέμιων του Μνημονίου είναι εκ διαμέτρου αντίθετες, συγκλίνουν ως προς ένα σημείο: εστιάζουν στις θεωρητικές αρχές  του Μνημονίου θεωρώντας το περιεχόμενο, τη δομή και γενικότερα την αρχιτεκτονική του δευτερεύουσας ή ήσσονος  σημασίας. Υπό αυτή την έννοια έχει μείνει στο περιθώριο η ανάλυση του Μνημονίου από τη σκοπιά της διοικητικής και οικονομικής επιστήμης.

Η παρούσα μελέτη προτείνει μια διαφορετική ανάγνωση του Μνημονίου: την ανάλυσή του ως εργαλείου πολιτικής. Εκκινώντας από τη θέση ότι δεν υπάρχουν αξιωματικά «ορθές» ιδεολογικές αρχές ή δόγματα, υποστηρίζει ότι αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό είναι η αρχιτεκτονική και το περιεχόμενο του προγράμματος που τις εφαρμόζει. Η από-πολιτικοποίηση του Μνημονίου καθιστά πιο ευδιάκριτο το μεθοδολογικό πλαίσιο και επιτρέπει την ανάλυση και αξιολόγηση του Μνημονίου ως εργαλείου πολιτικής, δηλαδή ως μέσου για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και αποτελεσμάτων. Διαβάστε τη μελέτη εδώ

Συζήτηση και απόψεις για τη διαφθορά: τα αποτελέσματα μιας έρευνας για την κατασκευή ενός φαινόμενου

Συντάχθηκε απο τον/την Έφη Λαμπροπούλου on .

Social corruptionΗ διαφθορά δεν είναι ούτε ζήτημα ηθικής ούτε εμπεδωμένων συμπεριφορών. Είναι το αποτέλεσμα σοβαρών κοινωνικών ή οργανωτικών προβλημάτων για τα οποία δεν μπορεί να υπάρξει ‘μία λύση’. Για να είναι επιτυχημένες οι όποιες στρατηγικές καταπολέμησης του φαινομένου πρέπει να συνδέουν πολλά περισσότερα στοιχεία, όπως σε ποιο βαθμό κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο μιας καλής διακυβέρνησης, τις οποίες η πλειονότητα των ερωτώμενων εξήρε, μπορούν να ανατρέψουν τις ισορροπίες ‘διεφθαρμένων πρακτικών’; Πόσο σημαντικές είναι οι άτυπες δομές, τα κοινωνικά δίκτυα και ο κορπορατισμός στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων; Ποιος είναι ο ρόλος των διεθνών οργανισμών στην καταπολέμηση της διαφθοράς; Ποια είναι η συμβολή των πολυεθνικών εταιρειών στην ενθάρρυνση ή τον περιορισμό του φαινομένου;

Στο παρόν κείμενο εκτίθενται συνοπτικά τα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας που διεξήχθη με θέμα ‘Η πολιτισμική διάσταση της διαφθοράς – η σημασία των κοινωνικών αντιλήψεων για τη διαφθορά στην πρόληψή της’. Αφετηρία της έρευνας ήταν η υπόθεση ότι οι διαφορετικές αντιλήψεις για τη διαφθορά οι οποίες προσδιορίζονται από τις γενικότερες συνθήκες μιας χώρας, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη θεματοποίηση του προβλήματος σ’ αυτήν και κατ’ επέκταση την επιτυχία οποιωνδήποτε μέτρων ελέγχου του.Η έρευνα δεν εξέτασε τη φύση της διαφθοράς, αλλά τις αντιλήψεις γι’ αυτήν εκπροσώπων της πολιτικής, της δημόσιας διοίκησης, των φορέων απονομής δικαιοσύνης και επιβολής του νόμου ως υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων, σε συνδυασμό με τις απόψεις μη κυβερνητικών οργανώσεων, εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της οικονομίας στις συμμετέχουσες χώρες. Το κείμενο με τα συνοπτικά αποτελέσματα της έρευνας μπoρείτε να δείτε εδώ.

Η ιδεολογική και γνωσιολογική ‘ουδετερότητα’ της πολυπολιτισμικότητας στις επιστημονικές περιγραφές

Συντάχθηκε απο τον/την Έφη Λαμπροπούλου on .

MazaowerΒιβλιοκριτική για το πολυσυζητημένο βιβλίο του Mark Mazower "SALONICA: City of ghosts". Το έργο του Mazower μπορούμε να το εντάξουμε σε αυτό που ο Εdward Said έχει χαρακτηρίσει ‘οριενταλισμό’. Ο Mazower δηλαδή, συνεχίζει την παράδοση των δυτικών παρατηρητών περασμένων αιώνων (βλ. τη διαρκή αναφορά του στο ‘Λεβάντε’) τους οποίους ενδιέφεραν οι θρησκευτικοί δεσμοί της αυτοκρατορίας και η συνύπαρξη ομάδων διαφορετικής θρησκείας ή δογμάτων. Και άλλοι στο παρελθόν είχαν εντυπωσιασθεί από την ευημερία και την ευμενή μεταχείριση που απολάμβαναν οι εβραίοι στην οθωμανική αυτοκρατορία, διατηρώντας μάλιστα δικούς τους οίκους λατρείας Η βιβλιοκριτική δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Επιστήμη και Κοινωνία", τεύχος 19, Άνοιξη 2008. Δείτε την βιβλιοκριτική εδώ

Η διοικητική μεταρρύθμιση είναι αναγκαία και εφικτή

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Καρκατσούλης on .

OECDΠαρουσιάζεται η εισήγηση του Π. Καρκατσούλη στο συνέδριο που οργάνωσε η Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με αφορμή την συνεργασία με τον ΟΟΣΑ για την έκδοση της έκθεσης του Οργανισμού για την κεντρική διοίκηση στην Ελλάδα, στα ελληνικά. Η έκθεση του ΟΟΣΑ παρουσιάζει τα αποτελέσματα της λειτουργικής αξιολόγησης της κεντρικής διοίκησης και εστιάζει στην οργάνωση και τη λειτουργία της κεντρικής διοίκησης και κυρίως στις κεντρικές υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης οι οποίες αποτελούν ένα μόνο κλάσμα του ελληνικού δημόσιου τομέα. Στην καταγραφή συμμετείχαν 16 ομάδες καταγραφής αποτελούμενες από 189 άτομα. 60% των μελών των ομάδων καταγραφής ήταν απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο της καταγραφής οργανώθηκαν, μεταξύ άλλων, 5 Ομάδες Εστιασμένης Συζήτησης (FocusGroups) στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 50 στελέχη από 5 Υπουργεία και διανεμηθήκαν και συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά 1.057 ερωτηματολόγια 79 ερωτήσεων σχετικά με τις στάσεις και τις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων για τη δημόσια διοίκηση. 

Σχέδιο δράσης για τη διοικητική μεταρρύθμιση

Συντάχθηκε απο τον/την Έφη Στεφοπούλου on .

action planΤον Οκτώβριο 2011 παραδόθηκε στην Ελληνική Κυβέρνηση η Έκθεση του ΟΟΣΑ για τη λειτουργική αξιολόγηση της κεντρικής διοίκησης στην Ελλάδα. Η Ελληνική κυβέρνηση όφειλε να διατυπώσει σχέδιο δράσης για την εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης, σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Το σχέδιο δράσης που ακολουθεί παρουσιάστηκε στην ημερίδα που οργάνωσε η Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με θέμα "Ανασχεδιάζοντας τη Δημόσια Διοίκηση". 

Πολιτική και Δημόσια Πολιτική: Ασύμβατες σχέσεις; Το παράδειγμα της πολιτικής προστασίας (δασοπροστασία)

Συντάχθηκε απο τον/την Έφη Στεφοπούλου on .

forest

Η επίσημη πολιτική στην Ελλάδα βρίσκεται σε κρίση και η δημόσια πολιτική στα σπάργανα. Τα προβλήματα και οι λύσεις τους συμβαδίζουν με τον επαναπροσδιορισμό τους- κι αυτός, με τη σειρά του, με την αναδίφηση των στοιχείων εκείνων που αποκαλύπτουν την ιδιοτυπική ταυτότητα των προβλημάτων αποτυπώνοντας όχι μόνον τις «γνωστές» αλλά και τις «άγνωστες» πλευρές τους (αυτές που συνήθως αποδίδονται ως «ελληνικές ιδιαιτερότητες», «τοπικότητες», ενίοτε και ως «δυσλειτουργίες»). Η πολιτική προστασία και ιδιαίτερα, η δασοπυρόσβεση αποτελούν την μελέτη της ειδικής περίπτωσης που θα στηρίξουμε τα παραπάνω. Αρχείο PDF

The crisis effect on performance based budgeting. Public Administration Quarterly, 34(3), 449-478

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Καρκατσούλης on .

Corbis-80608-68

The recent global economic crisis has posed significant questions not only to the management of the financial institutions but also to the budgeting and, furthermore, to the Governance structures.The main point of the theoretical proposal of the paper is a re-balancing between the global, regional and local identities which participate in the governing and budgeting process.  Αρχείο PDF

Local self-government reforms as an ambivalent means for peace and social inclusion: The case of former Yugoslav Republic of Macedonia

Συντάχθηκε απο τον/την Panagiotis Karkatsoulis on .

CityHallSince local governance is considered to be the modern constructive proposal to traditional approaches to decentralization, it seems as the next logical step for decentralization reforms in the transition/ post-conflict countries. The models currently applied in these countries are a mixture of older, traditional approaches to decentralization that have reached their limits in the way they have been practiced all over the world. More important, they are usually enforced through external pressure and interventions in a series of governmental maneuvers, often without any political, administrative or social consensus. This being the case, the outcomes are limited and their main goal, namely the establishment of peace, social inclusion andwelfare, remains unattained. The point that the paper is going to illustrate is that currentdecentralization practices in transition countries and, especially, in the so called post-conflictcountries, are still far behind the local governance concept. Read the article here.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας.